William James kimdir? - Yeni Akit (2023)

William James, 11 Ocak 1842 tarihinde ABD'nin New York şehrinde zengin ve tanınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.New York, Boulogne, Cenevre, İngiltere, Almanya ve İtalya’da öğrenim gördü.BabasıHenry James'ınfelsefe ve ilahiyat alanlarındaki görüşleri William'ın yetişmesine büyük katkı sağladı.Babası, zihinsel özgürlüğün önemine inanıyor ve çocuklarını bu doğrultuda yetiştiriyordu.

James, eleştirel yaklaşımını bu sayede kazandı. Babası çocuklarının meslek edinme ve hayatlarını kazanma zorunluluklarının olmadığı düşünüyordu. Yine de James’in ilgisinin bilime yönelmesi için çabaladı. 15 yaşındayken babası ona bir mikroskop hediye etti. James 18 yaşına geldiğinde ressam olma amacıyla Amerikalı ressam William M. Hunt’ın yanında resim dersleri almaya başladı. Fakat 6 ay sonra bundan vazgeçti.

1861 yılında Harvard Üniversitesi Lawrence Bilim Okulu’na girdi. Bu okulda kimya, anatomi ve benzeri konularda dersler aldı. Daha sonra nörotik bir hastalığa yakalandı. Kısa bir süre sonra kimyadan vazgeçti. Harvard Tıp Okulu’na kayıt oldu.Tıp öğrenimine bir yıl ara vererek ünlü doğa bilimci Louis Agassiz’in Amazon’a yapacağı bir keşif gezisine deniz hayvanları örnekleri toplamak amacıyla asistan olarak katıldı.

Gezi sırasında hastalanan James,bir yarıyıl için yeniden Tıp Okulu’na döndü. Bu dönemdeHermann von Helmholtz, Rudolf Virchow ve Claude Bernard gibi ünlü bilim insanlarının derslerini takip etti.Bunun yanında dönemin öne çıkan psikoloji ve felsefe eserlerini okudu.Charles Bernard Renouvier'yle tanışmasıJames’in kişiliği ve düşünsel hayatının dönüm noktalarından biri oldu.

Haziran 1869’da Harvard Tıp Okulu’nu bitirdikten sonra, ruhsal bunalıma girdi. İntiharı bile düşünmesine yol açan bu bunalım sebebiyle hekimliğe hemen başlayamadı. 1872 yılına kadar babasının evinde çeşitli eserleri okumak ve ara sıra kitap tanıtma yazıları yazmak dışında hiçbir şey yapmaksızın yarı hasta durumda yaşadı. Daha sonra bu durumdan kurtuldu.

Akademik yaşamı

William James,1861 yılında Harward’da Lawrence Bilim Okuluna girdi. Burada kimya eğitimi alıyordu. Kimya ile olan deneyimi çocukken evde gizemli sıvılarıyla yaptığı bazen tehlikeli patlamalara sebep olabilen deneylerden ibaretti.Kısa bir süre sonra James dikkat ve özen isteyen laboratuvar çalışmalarını ilginç bulmamaya başladı. Hayatına çok büyük etkisi olan nörotik bir rahatsızlığı baş gösterdi. Kısa bir süre sonra kimya eğitimini bıraktı. James hem bilimsel eğitime elverişli olması hem de ekonomik olarak iyi bir gelir sunması açısından 1864’te Harward’da tıp eğitimi almaya başladı.

1865’te zoolog Louis Agassiz deniz hayvanları toplamak amacıyla Brezilya’ya gidiyordu. James bu alanla ilgili yeteneklerini keşfetme umuduyla ücretsiz bir yardımcı olarak bu geziye katıldı. Gezi, James’ın umduğu gibi geçmemişti. Yaptığı işler onu heyecanlandırmıyordu. Yolculuğun büyük bir kısmında deniz tutulması geçiren James, çiçek hastalığına da yakalanmıştı.

James bu alanla uğraşmanın getirdiği yaşam şartlarının kendisine uygun olmadığını gördü. Ayrıca biyolojinin gerektirdiği düzenli sınıflandırmalara tahammül edemezdi. 1865 yılındaki yolculuğun ardından James, isteksiz olarak tıp alanındaki çalışmalarına devam etti. Ancak sağlık sorunları yine kendini göstermeye başlamıştı. Çiçek hastalığı göz zayıflığına neden olmuştu ve sırt ağrıları çekiyordu.Bu nedenle okuması güçleşmişti.

O dönemde sırt sorunları için Avrupa’ya maden suyu banyosu almaya gidiliyordu. James de bu nedenle 1867’de Almanya’ya gitmek üzere yola çıktı. Burada gelişmekte olan fizyolojik yönelimli ruh bilimi dikkatini çekiyor, bu alanda okumalar yapıyordu. İlk kez Wundt’un adını duymuş ve Heidelberg’de Wundt’u ve Helmholtz’u ziyaret etme girişiminde bulunmuştu. Berlin’de du Bois-Reymond ‘un derslerine katılmıştı ve yeni düzenekçi ruhbilimin açıklayıcı gücünden etkilenmişti.

(Video) Dünyanın En Zeki İnsanı William James Sidis

James Berlin Üniversitesi'nde fizyoloji alanında dersler aldıktan sonraCambridge’e döndü.Sağlığı iyileşmişti ancak ruhsal açıdan bir çöküntü halindeydi.Duygusal olarak iyileşmesinde Fransız felsefecisi Charles Renouvier tarafından özgür istenç üzerine yazılan denemenin etkisi büyüktü.1869 yılında Harward ‘dan tıp diplomasını aldı. 1872 yılında Harward’ın başkanı Charles Eliot, James‘dan fizyoloji dersleri vermesini istedi. James bunalımdan tam olarak kurtulamadığını ve bu dersin getireceği sorumlulukları üstlenemeyeceğini düşünüyordu. Bir yıl izin isteyerek Avrupa gezisine çıktı. Geri döndüğünde görevi kabul etti. James yaşamı boyunca bir Harward profesörü olarak çalıştı.

William James,26 Ağustos 1910 tarihinde ABD'ninNew Hampshire eyaletininChocorua bölgesinde öldü.

Felsefi görüşü

William James'e göreher düşünce yaşayışımız için elverişli olduğu ölçüde doğrudur ve bir düşüncenin doğruluğu onun yararlılığına eşittir.Doğru düşünceler yararlı olmadıkça değer taşımazlar. ona göre mutlak bilgi yoktur. Bilgi olayların akışındadır, süreçtedir. Düşünce de bu süreçte belirir. Bilinçle düşüncelerin sıra ve ilişkisiyle, olayların sırası ve nesnelerin ilişkisi birleşirler. Böylece bir yandan olgu kavranırken aynı zamanda gerçek de kavranmış olur. James felsefe tarihinde yaygın ve yerleşik bir tutuma karşı çıkar. Felsefe geleneğinde bilim, bilgi, bilgide doğruluk önemli bir yer tutar. İnsana düşen görev de doğru bilgiye ulaşmaktır. Bunun için önerilen yol kuramdır.

Felsefe tarihi çoğunluğu kuramların egemen olduğu görüşlerden oluşmuştur. Pratik ise hep kuramsal onanın altında ya da ardında yer alır. Çünkü ilkin doğru bilgi elde edilecek, sonra eylem gelecektir. Doğru bilgi olmadan eylem amaçsız ve rastlantısaldır. Eylemin sağlam, doğru, güçlü olması dayandığı bilgiye bağlıdır. James’in görüşünde gerçek ve doğru kavramları ikinci derecedeki kavramlardır; ana kavram eylemdir. Doğru ise eylemin bir türevidir. Her insan kendi doğrusunu yine kendisi bulacaktır. Doğrulan ne gelenekten ne de dinden öğrenebiliriz.

Doğru, belli bir iş yapma, başarı elde etme, verim kazanma, işgörme gücünü kullanma, yani pragma’nın sonucu, tortusudur. Pragmatizm ise bu bağlamda doğrulan eylemlerle ölçen, değerlendiren görüştür. Burada insanın özerkliği büyük bir önem kazanır. Çünkü eylemdeki insan ne belirlenimciliği determinizme, ne yazgıcılığı (kadercilik) ne de mekanikçiliği kabul eder. Onun için tek dayanak olgudur, nesnedir, nesnenin gerçeğidir. İnsan sınırlı bir yaşamanın sürdürücüsü olmamalıdır. James’e göre, insan hep gelecek karşısındadır ve her zaman ona atılmalıdır.

Sözleri

Doğruluğun bir iyilik türü olduğunu ve zannedildiğinin aksine iyiden ayrı bir kategori olmayıp iyi ile koordineli olduğunu söylememe müsaade edin. Doğru kelimesi, inanç alanında iyi olduğunu ispat eden her şeyin adıdır ve atfedebileceğimiz belirli gerekçelerden dolayı iyi olduğunu ispat eden her şeyin adıdır.

Elbette kaygının en etkili ilacı dini inançtır.

Öyle olmasını kabullenin, olayları kabullenmek, hoş olmayan sonuçları önlemeye doğru atılan ilk adımdır.

(Video) Pragmatizm, William James

Mutlu olduğumuz için gülmeyiz.güldüğümüz için mutluyuzdur.

Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.

Asıl fark, dahilerin gayret ve konsantrasyonundadır.

Din insan egoizminin tarihi içerisinde anıtsal bir bölüm oluşturur.

Metafizik, yarar sağladığı sürece doğrudur. Dinler de, manevî tatmin sağladıkları sürece doğrudur.

Bugünün gerçeklerine göre yaşamak zorundayız ve yarın bunları hatalı bulmaya alışmalıyız.

Benim kuşağımın en önemli keşfi, insanların zihinsel tutumlarını değiştirerek, yaşamlarını da değiştirebileceğini öğrenmesidir.

Çoğu insan fiziksel,düşünsel veya ahlaki açıdan olsun kendi potansiyel varlıklarının çok azını kapsayan dar bir çemberde yaşar.hepimiz,içinden hayal bile etmediğimiz şeyleri çekip çıkarabileceğimiz yaşam sarniclarına sahibiz.

Birçok insan düşündüğünü sanır, aslında yaptıkları sadece önyargılarını yeniden düzenlemektir.

İnsan doğasındaki en derin prensip takdir edilme isteğidir.

(Video) HARCANAN BİR YETENEK || William James Sidis

Bir seçim yapmanız gerektiğinde; seçmemek de bir seçimdir.

Eğer birinin ruhunu görmek istiyorsan, ona hayallerini sor.

Bilge olmak, nelere göz yumulacağını bilmektir.

Olmamız gerekenin ancak yarısı kadar uyanığız. Ateşimiz söndürülüyor, herşeyimiz kontrol ediliyor ve fiziksel ve zihinsel kaynaklarımızın yalnızca küçük bir bölümünü kullanıyoruz.

ESERLERİ

The Principles of Psychology (Psikolojinin İlkeleri) 1890

The Varieties of Religious Experience (Dinsel Yaşama Türleri) 1902

Pragmatizm (1907)

A Pluralistic Universe (Pluralistik Evren) 1909

The Meaning of Truth (Gerçeğin Anlamı) 1909

(Video) #pragmatizm #felsefe #james Prof. Dr. Celal TÜRER ile PRAGMATİZM ve WILLIAM JAMES üzerine söyleşi

Esssays in Radical Empricism (Köktenci Deneycilik Üstüne Denemeler) 1912.

Pragmatizm nedir?

Pragmatizm, en basit tabir ile “yararcılık” veya “faydacılık” anlamına gelmektedir. Peki, yararcılıktan kastedilen nedir?

Felsefi anlamda pragmatizm uygulama ya da eyleme dökülmede faydacı bir anlayışın amaçlanması veya bu yönde yorumlanabilmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu düşünce tarzı, William James tarafından popüler hale getirilmiştir. Bu bağlamda geliştirilen teoriler, hem iyinin, hem de doğrunun teorisi şeklinde nitelenmektedirler. İyinin teorisi anlamında kullanılan faydacılık, refah odaklıdır. Yani, en fazla faydanın sağlandığı ve zevk ya da tatmin bakımından değerlendirildiğinde en üst seviyede karşılık bulabilen yararların görülmesini amaçlanır.

Doğru teorisi olarak kullanılan faydacılık ise sonuç odaklıdır (neticecidir). Buna bağlı olarak, doğru hareket, bir durumun ya da kavramın, uygulanabildiği ölçüde gerçek olduğu fikrini merkeze almıştır. Yani, bir bilgi günlük ya da sosyal hayatta hiçbir işe yaramıyorsa, o bilgi yanlıştır. Ancak, bilgi işe yarıyorsa, kesinlikle doğrudur. Ampirizm ile de yakın ilgisi olan bu felsefi akımın, teorik düşüncenin tam tersi şeklinde tanımlamak, doğru bir yaklaşım olacaktır. Pragmatizm kelimesinin çıkış noktası, bir felsefi terim olan “pragma”dır. Eski Yunanca olan bu kelime, iş ve eylem anlamına gelmektedir. Pragmatik sözcüğü ise, anlam olarak “işe yönelik, eyleme dönük” demektir. Genel anlamda, Pragmatizm yerine “Faydacılık” terimi kullanılmaktadır.

Faydacılık, 18. yüzyılda, İngiltere’de, ilk olarak Jeremy Bentham ve aynı doğrultudaki bir takım düşünce adamları tarafından ortaya sürülmüştür. Ancak, fikrin temelinde bağdaştığı yer olarak ele alındığında, Epikür (Aipikuros) gibi antik Yunan filozoflarına kadar araştırılması ve bağlantı bulunabilmesi mümkündür. Faydacılık, ilk olarak belirli çevreler tarafından tartışıldığında, “en fazla mutluluk” temelinde analizler dile getirilmiştir. İlerleyen zamanda Bentham, “en büyük mutluluk prensibi” şekline yeni ve özgün bir tanımlama getirmiştir.

Bentham ve Epikürün yorum farkları, temelde çok basitti. Epikür tarafından getirilen faydacılık tanımında, “kişiyi en mutlu eden şeyin yapılması” anlamı varken; Bentham ise “herkesi en mutlu yapacak şeyin yapılması ve konuşulması gerektiğini” savundu. Yani, Benthamın kuramında, kişisel olmayan bir hedonizm vardı.John Stuart Mill, ünlü ve kısa bir yapıtı olan “Utilitarianism” kitabında, bir faydacı olmasına karşın “bütün zevklerin aynı değerde olmadığını” ileri sürmüştür. Bu savını da, o ünlü karşılaştırmasıyla desteklemiştir: “Mutsuz bir Sokrat (Sokrates) olmak, mutlu bir domuz olmaktan yeğdir.”

Farklı insanların zevklerinin ve buna bağlı olarak faydalarının karşılaştırılması çok zordur. Bu söylem de, faydacılık anlayışını eleştirenlerce sıklıkla söylenen bir argümandır. Bununla ilgili olarak, ilk faydacıların fayda analizini sayısal değerlere dökerek hesap edilebileceği fikri öne sürülmüş olsa da, bu asla gerçekleşmemiştir. Çünkü, birbirinden farklı insanların zevklerinin kıyas edilebilmesi ve hesaplanabilmesi, sadece pratikte değil, prensipte de imkansıza yakındır. Yıllar boyunca faydacılık, çeşitli yönlerden eleştirilmiştir. Bunlardan biri de, sağduyu ile faydacılığın çeliştiği önermesidir. Buna örnek olarak, kişinin kendi çocuğunu kurtarmasının, iki yabancıyı kurtarmasına tercih edileceği düşünüldüğünde, faydacıların iki yabancının kurtarılmasının gelecekte daha fazla mutluluk ve fayda potansiyeli taşıdığı savıyla çeliştiği anlatılmaktadır. Yani, kişi sağduyusuyla karar verince çocuğuna yönelecek, ancak faydacılıkla çelişecektir.

“Bir şey, uygulanabildiği ölçüde doğrudur”; şeklinde literatürde yerini alan faydacı önerme, bahsedilen şeyin herhangi bir özden yoksun olsa bile başarılı olabileceği ihtimali üzerinden de çokça eleştirilmiştir. Bunu anlamak için verilen örnekte, birbirinden farklı seçeneklere sahip çoktan seçmeli bir soru, hiçbir bilgi sahibi olmayan kişi tarafından bilerek ve isteyerek değil de rastgele cevaplandığında, cevabın doğru yanıtlanma ihtimalinde, faydacı anlayışa göre, o şey artık mutlaklık kazanmıştır. Yani, soruyu doğru ancak rastgele cevaplayan kişinin bilgili, eğitimli veya zeki olması, faydacılık anlamında pek de önemli unsurlar olmamaktadır.

Örneklerden çıkarılacak durum, faydacılıkta önemli olanın öz değil, biçim olduğu eleştirisidir. Olayların teorik akışından ziyade, pratikteki başarının mutlaklığına dayanan bir akım olma özelliği eleştirilmektedir. Pragmatizm, birçok alanda tartışılmış, teorik ve pratik olarak örneklendirilmiştir. Sonuç olarak, her türlü düşünce tarzına mensup fikir adamlarının, kendinden bir parça bulabildiği bu akım, savunucularına göre en uygulanabilir düşünce tarzlarından biri iken, eleştirenlerce de paradoks ve çelişkilerle dolu haldedir. Ne olursa olsun, faydacı anlayışın fikir dünyasına kattığı pek çok yenilik ve tartışma konusu bulunduğu, su götürmez bir gerçektir.

(Video) Dünyanın En Zeki İnsanı James Sidis'in Başına Neler Geldi?

FAQs

Is William James Sidis the smartest person in the world? ›

In 1898, the smartest man who ever lived was born in America. His name was William James Sidis and his IQ was eventually estimated to be between 250 and 300 (with 100 being the norm). His parents, Boris and Sarah, were pretty intelligent themselves. Boris was a famed psychologist while Sarah was a doctor.

Who is the smartest man ever enrolled at Harvard? ›

William James Sidis, shown here in his 1914 graduation photo, received his degree from Harvard University at age 16.

Who had a 290 IQ? ›

His score was the very highest that had ever been obtained. In terms of I. Q., the psychologist related that the figure would be between 250 and 300. Late in life William Sidis took general intelligence tests for Civil Service positions in New York and Boston. His phenomenal ratings are a matter of record.

Did William Sidis have children? ›

So, on April 1, 1898, Sarah gave birth to the couple's first child, William James Sidis. Combining Boris and Sarah's genes alone should have been enough to produce a very smart child, but they didn't want merely a smart child. They wanted a genius.

Who has an IQ of 400? ›

Marilyn vos Savant (/ˌvɒs səˈvɑːnt/; born Marilyn Mach; August 11, 1946) is an American magazine columnist who has the highest recorded intelligence quotient (IQ) in the Guinness Book of Records, a competitive category the publication has since retired.

Who had an IQ of 300? ›

William James Sidis (IQ: 250-300)

Sidis had the highest IQ score in history. He attended Harvard at the age of 11, which at the time made him the youngest person to ever enroll in the university, and mastered over 40 languages. Later, he left a teaching job in Texas and started a political career.

What is the IQ at Harvard? ›

Top 25 Smartest Colleges in America for 2023
RankCollegeEstimated IQ from SAT Score
13Harvard142.4
13UPenn142.4
16Pomona142
17Duke141.9
21 more rows

What GPA is required for Harvard? ›

The GPA requirements for Harvard University are between 3.9 to 4.1. You will need an incredibly high GPA and will likely be graduating at the top of their class in order to get into Harvard University.

Who has the highest IQ ever? ›

Marilyn vos Savant: 228

Born in 1946 in St. Louis, Missouri, Savant was listed as the person with the highest IQ by Guinness World Records.

What is Elon Musk's IQ? ›

FAQs (Frequently Asked Questions) When did Elon Musk take an IQ test? The Tesla CEO is estimated to have an IQ score of around 155.

What is Bill Gates IQ? ›

The average IQ varies from country to country, with the US standing at 98. Anything above 130 is high. Here are some of the glimpses of genius that attest to Bill Gates' high IQ, even to the point of being a 160 score.

What is the top 1% IQ? ›

An average person scores 100 on an IQ test using the Stanford-Binet IQ scale. A score of 137 to 160 is considered the top 1 percent to .

Is William James Sidis still alive? ›

Did William Sidis predict black holes? ›

And he wrote books -- some under his own name, others under pseudonyms. In 1925 he published a remarkable book on cosmology in which he predicted black holes --14 years before Chandrasekhar did.

Who has higher IQ than William James Sidis? ›

Top 10 Highest IQ Ever
NameIQ SCORE
William James Sidis250-300
Christopher Hirata225
Johann Goethe210-225
Terence Tao210
6 more rows
Feb 12, 2023

What is Kim Kardashian's IQ score? ›

Even though she failed the California 'baby bar', was Kim Kardashian's score of 474 still a good score? A failing score is not a good score.

What is the IQ of Einstein? ›

The genius child, Adhara Pérez Sánchez, has an IQ that beats Albert Einstein — whose IQ is estimated to be around 160.

What IQ is genius level? ›

The Genius Threshold: 130 and Beyond

While there is some debate among psychologists, a widely accepted threshold for genius IQ scores is 130 or above. This score places an individual in the top 2% of the population, making them exceptionally intelligent.

What is the IQ of a normal person? ›

IQ tests are made to have an average score of 100. Psychologists revise the test every few years in order to maintain 100 as the average. Most people (about 68 percent) have an IQ between 85 and 115. Only a small fraction of people have a very low IQ (below 70) or a very high IQ (above 130).

What is Stephen Hawking's IQ? ›

Professor Hawking, the theoretical physicist known for his work on black holes, is said to have had an IQ of 160.

How high can IQ go? ›

Theoretically, there's no upper limit to an IQ score. Who has the honor of the highest score isn't entirely clear. Though there are many claims of super-high IQs, documentation is hard to come by. The fact that IQ tests have changed quite a bit over the years makes it difficult to compare results from different eras.

What is the average IQ of a 13 year old? ›

IQ Test Averages for Kids
Age of ChildAverage IQ
12 years oldBetween 40 and 65
13 years oldBetween 40 and 65
14 years oldBetween 60 and 80
15 years oldBetween 70 and 90
14 more rows

Is 120 a genius IQ? ›

An IQ score over 140 indicates that you're a genius or nearly a genius, while 120 - 140 is classed as "very superior intelligence". 110 - 119 is "superior intelligence", while 90 - 109 is "normal or average intelligence".

What is the average IQ in college? ›

For the general population, the average IQ score is 100. Research has found that, among white, American college students, those with a 105 IQ score have a 50-percent chance of dropping out of college. They also report that the average IQ of a college graduate is about 114.

What is the lowest GPA Harvard has accepted? ›

You should also have a 4.18 GPA or higher. If your GPA is lower than this, you need to compensate with a higher SAT/ACT score. For a school as selective as Harvard, you'll also need to impress them with the rest of your application.

What is the lowest GPA accepted to Yale? ›

Visiting campus or attending an information session can be an excellent way to learn more about Yale, but it will not affect your chances of admission. What is the minimum GPA required for admission? We do not set a minimum GPA, nor do we attempt to re-weight GPA's to any standard other than what a school provides.

What's the highest GPA ever? ›

Normally, you would expect the highest score to be the 'perfect' 4.0 score, however, there are several things that a student can do to receive an even higher score. For example, one student actually managed to get a 10.03 GPA score. He did this by taking 17 advanced classes at his school, which awarded him many points.

What is Sheldon Cooper's IQ? ›

He has a genius-level IQ of 187. (In The Big Bang Theory, it is said that his and Leonard's IQs add up to 360, and Leonard says his is 173. In Young Sheldon, his mother says that he has the same IQ as Albert Einstein and Stephen Hawking, though neither is known to have taken an IQ test.)

What's the lowest IQ score? ›

What Is the Lowest IQ Ever? There's no record of the lowest IQ ever. However, the lowest IQ score possible is zero.

What president had the highest IQ? ›

At a score of 175, Harvard grad John Quincy Adams has the highest estimated IQ of all U.S. presidents. He studied all around the world, becoming fluent in seven languages throughout his life.

Does Ashton Kutcher have a high IQ? ›

But little do fans of That '70s Show and Dude, Where's My Car know that Kutcher bears no similarities to some of his former on-screen characters. The-now 44-year-old has an estimated IQ of 160, evident in his humanitarian work (he's assisted with the plight of child trafficking) and investment work.

Does Lady Gaga have a high IQ? ›

2 Lady Gaga's IQ Is 166

One thing that many may not know is that gaga actually has an impressively high IQ of 166 which means that she falls into the exceptionally gifted category — just like Ashton Kutcher, Quentin Tarantino, and Matt Damon.

Is Snoop Dogg's IQ really 147? ›

Conversation. : FACTS: According to IMDB, Snoop Dogg's IQ score is 147, which is considered to be extremely high and that of a gifted genius.

What is Jeff Bezos IQ? ›

There are several successful entrepreneurs who are known for their high IQ scores, such as: Jeff Bezos: The founder of Amazon, Bezos has an IQ estimated to be around 145.

What is Neil Tyson IQ? ›

Neil deGrasse Tyson has a 123 IQ. Simply stated, he had an IQ of 123 without any testing, clinical observations, or appraisal of his academic performance. An intelligence quotient is a total score obtained from a series of standardized tests or subtests designed to gauge human intelligence (IQ).

What is the average IQ of a cop? ›

According to Wonderlic, a score of 20 to 27 is the particular range that best fits with the successful performance of police work. The national median score for police officers is 21, the equivalent of a 104 IQ, or just slightly above average.

What is the IQ of a lawyer? ›

Just because you're smart doesn't mean you're likely to have a high EI. Some professionals, such as lawyers, exhibit high average IQ scores (in the 115-130 range), while at the same time scoring lower than the general population on EI (85-95).

Can IQ be increased? ›

Although science is on the fence about whether you can raise your IQ or not, research does seem to suggest that it's possible to raise your intelligence through certain brain-training activities. Training your memory, executive control, and visuospatial reasoning can help to boost your intelligence levels.

What is the average IQ of a woman? ›

IQ scores between 90 and 109 indicate a normal range or average intelligence. Individual adults usually score somewhere in between the 70-130 range, with 100 being the theoretical average.

Who has 200 IQ in the world? ›

Born in Moscow in 1976, Nadia Camukova was estimated to have an IQ of 200. The Brain Research Institute located in Moscow reported later on that she had the highest IQ in the world. She can speak seven languages and eight Turkish dialects. Currently, she's a professor at Bahçeşehir University in Turkey.

Who is the smartest person alive? ›

30 Smartest People Alive Today
 1. Stephen Hawking.
 2. Edward Witten. ...
 3. Andrew Wiles. ...
 4. Grigori Perelman. ...
 5. Ruth Lawrence. ...
 6. Saul Kripke. ...
 7. Akshay Venkatesh. ...
 8. Shahriar Afshar. ...

Who was the 11 year old who went to Harvard? ›

In 1909, the 11-year old William Sidis became the youngest person to attend Harvard. He was considered the brightest of a group of prodigies at Harvard in 1909 which included Norbert Wiener, considered the father of cybernetics, and composer Roger Sessions.

Who has been stuck in a black hole? ›

Fortunately, this has never happened to anyone — black holes are too far away to pull in any matter from our solar system.

What did Einstein think was in a black hole? ›

Over a century ago, Albert Einstein predicted that the gravitational pull of black holes were so strong that they should bend light right around them. Black holes don't emit light, they trap it; and ordinarily, you can't see anything behind a black hole.

Did Einstein reject black holes? ›

The concept that explains black holes was so radical, in fact, that Einstein, himself, had strong misgivings. He concluded in a 1939 paper in the Annals of Mathematics that the idea was “not convincing” and the phenomena did not exist “in the real world.”

What is Nikola Tesla's IQ? ›

Nikola Tesla: IQ 160–310

Nikola Tesla, the Serbian-American inventor—and arch-rival of Thomas Edison—reportedly had an estimated IQ falling somewhere between 160 and 310, depending on the measure.

Who has the highest IQ in America? ›

Christopher Langan
BornMarch 25, 1952 San Francisco, California, U.S.
EducationReed College (dropped out) Montana State University–Bozeman (dropped out)
OccupationHorse rancher
Known forHigh IQ
2 more rows

What ethnicity has the highest IQ scores? ›

Test scores

In the US, individuals identifying themselves as Asian generally tend to score higher on IQ tests than Caucasians, who tend to score higher than Hispanics, who tend to score higher than African Americans. Nevertheless, greater variation in IQ scores exists within each ethnic group than between them.

Who is the top 1 smartest person in the world? ›

Isaac Newton — a mathematician, physicist, inventor, economist, and theologian — was the smartest person ever to have lived. His unparalleled brilliance, however, came at a very steep cost.

Who is the top 1 IQ in the world? ›

William James Sidis has the World's Highest IQ. Anywhere from 250 to 300 is his IQ score, almost twice the score of Albert Einstein. At the age of eleven, William famously entered Harvard University, becoming the youngest person to enter. He also claimed to be conversant in 25 languages.

Who is the most intelligent man on earth? ›

Top 10 most intelligent people on Earth
 • Isaac Newton. He is an extraordinary genius physicist, mathematician, astronomer and alchemist. ...
 • Aryabhatta. He was an acclaimed mathematician and astronomer. ...
 • Galileo Galilei. ...
 • Thomas Alva Edison. ...
 • Leonardo da Vinci. ...
 • Stephen Hawking. ...
 • Terence Tao. ...
 • Christopher Langan.
Mar 8, 2017

What is the average IQ in the United States? ›

Average IQ in USA

The American average IQ is 98, according to the latest data from 2022. Historically, the average IQ score in the US has been rising steadily, with an average increase of about 3 points per decade. This increase is attributed to factors such as improved education, healthcare, and nutrition.

How high is Stephen Hawking's IQ? ›

Professor Hawking, the theoretical physicist known for his work on black holes, is said to have had an IQ of 160.

Which person has 0 IQ? ›

But no one in recorded history has officially scored zero on an IQ test, even if that result is theoretically attainable.

Where does America rank in intelligence? ›

IQ compared by countries

With an average IQ of 97 points, the USA ranks 29th in this ranking. With 106 points, the inhabitants of Hong Kong reach the highest intelligence quotas worldwide. The last place, with only 51 points, is occupied by Nepal.

What IQ is considered genius? ›

Notably, the average IQ score falls between 85 and 115. A score above 140, meanwhile, is considered to be genius level.

What is the IQ of Leonardo da Vinci? ›

According to the University of Houston, he attended Harvard University at 11 years old and graduated at the age of 16. Da Vinci, famed painter and theorist, is estimated to have had IQ scores ranging from 180 to 220, according to parade.com.

What was Isaac Einstein IQ? ›

Best known for developing the theory of relativity, he is amongst the top most geniuses the world has recognized. Einstein never took an IQ score test. However, based on his historical records, academics have estimated his score to be around 160.

Who is the most intelligent girl in the world? ›

With an IQ of 228 (190 in some sources), Marilyn vos Savant is not only the most intelligent women in the world (which is confirmed by Guinness Book of World Records), she is also the most intelligent person in history!

What country has the smartest people? ›

Introduction
#CountryAverage IQ
1Japan106.48
2Taiwan106.47
3Singapore105.89
4Hong Kong105.37
77 more rows

Videos

1. Psikoloji Tarihi (9) - William James
(Felsefeye Dair)
2. Hiç Kimsenin Hakkında Konuşmadığı, Dünyanın En Zeki İnsanı
(OLUMLU BAK)
3. Fan-made ❤ Sherlock x Moriarty 💖 Love Story | Kiss scene 💖 ENG SUB+
(Solitary Soul)
4. James Randi'nin hararetle şarlatan medyumları alaşağı etmesi
(TED)
5. Rusya; İdeolojiden, pragmatizme
(Akit TV)
6. ''Düşüncenin Gücü'' James Allen ( Kişisel Gelişim - Sesli Kitap)
(PANDORA MEDYA | naringl)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 09/28/2023

Views: 6428

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.